DVERS CONFERENCE

Get the ins and outs from the music industry itself.

DVERS Conference

Get the ins and outs from the pop music industry of Limburg (NL).


CONFERENCE INFORMATION 

DETAILS:

 • Datum: Zaterdag 30 september 2017
 • Deuren open: 12:00 uur
 • Start programma: 12:30 uur
 • Locatie: Poppodium Volt, Sittard
 • Presentatie: Leon Verdonschot en Sander Ruijters.

OVER DE CONFERENTIE

De DVERS popmuziekconferentie is een goede gelegenheid om je te laten inspireren en om meer kennis te vergaren over popbeleid en talentontwikkeling en educatie binnen de popsector. Daarnaast is de conferentie ook een goede gelegenheid om te netwerken, nieuwe mensen te leren kennen en om bij te kletsen. Het programma gaat dit jaar met name in op de thema’s POPBELEID, EDUCATIE en TALENTONTWIKKELING. Met het oog op de aankomende gemeenteraadsverkiezingen wil de organisatie inzicht geven over de (economische en sociaal culturele) waarde van de popmuziek voor de maatschappij en tevens een vertaling daarvan geven naar (eenvoudig) popbeleid.

 

VOOR WIE

Iedereen die actief is binnen of (indirect) betrokken is bij de (Nederlands) Limburgse popsector is van harte welkom. Bijvoorbeeld: muzikanten; vrijwilligers van jongerencentra; muziekcollectieven; poppodia; programmeurs en organisatoren van concerten of festivals; producers; boekers; raadsleden en ambtenaren van gemeenten; studenten van popopleidingen zoals Arcus, Rockacademie; enzovoorts. 

AANMELDEN

Deelname aan de conferentie is gratis. Omdat er maar een beperkte capaciteit qua aantal deelnemers is, is van te voren aanmelden verplicht. Aanmelden kan online via DEZE LINK.


PROGRAMMA

Het is niet verplicht om aan alle programmaonderdelen mee te doen. Na afloop van de conferentie organiseert SPL tevens een netwerkdiner. Dit is een apart programmaonderdeel van DVERS waar je je ook apart voor kunt opgeven via het aanmeldformulier. Na de conferentie en het netwerkdiner kunnen alle deelnemers (gratis) genieten van 80 optredens van popacts uit Limburg, België en Duitsland in de binnenstad van Sittard.

De conferentie vindt plaats tussen 12:30 uur en 17:30 uur en bestaat uit de volgende onderdelen:

Opening door dhr. Noël Lebens, cultuurwethouder Sittard-Geleen. 

De Waarde van Pop(beleid)

Een presentatie over de positie, functie en waarde van popmuziek voor de regio en een praktische vertaling daarvan naar concreet (gemeentelijk) popbeleid.

D-podium circuit: ruggengraat voor talentontwikkeling

Paneldiscussie over het faciliteren van programmering kleine popzalen: hoe moet je dat dan (goed) doen en wat willen we hiermee bereiken?

Bovenregionaal Popbeleid i.s.m. Cultuurregio Zuid

Tijdens deze werksessie proberen we erachter te komen hoe bovenregionale samenwerking en afstemming binnen de Zuid-Limburgse popsector georganiseerd moet worden. Dit programmaonderdeel maakt deel uit van de stedelijke cultuurregio zuid, waarin met name het verbinden van en samenwerking tussen alle cultuurinstellingen in die regio wordt gestimuleerd.

Rondje subsidies en fondsen: wat is er allemaal te halen en hoe doe je dat?

Korte uitleg over het subsidielandschap, wat waar en hoe te halen is, wanneer je een aanvraag moet indienen, welke voorwaarden de regelingen hebben, hoe stel je een projectplan en begroting op e.d..

De nieuwe koers van Stg. Popmuziek Limburg

Over de laatste nieuwe ontwikkelingen (transitie) van Stg. Popmuziek Limburg. Wat doet SPL anno 2017 (uitleg missie/visie doelstellingen en activiteiten), wat is haar positie binnen het popveld (regionaal, landelijke, internationaal) en waarom maakt het bepaalde keuzes? De bestuursleden interviewen zichzelf en het publiek krijgt ruim de gelegenheid om door te vragen.

De muziekschool is dood, leve de muziekschool!

Muziekscholen in het hele land hebben flink moeten incasseren: minder subsidies en een teruglopend cursistenbestand. De veranderende rol werkt echter innovatie in de hand en er ontstaan veel goede nieuwe initiatieven. De vraag die echter nog steeds van belang is: hoe zorgen we dat de onderkant van muziekeducatie op niveau blijft, met muziekscholen onder druk en het nieuwe aanbod van private scholen?

Popmuziek in de klas, powered by DOOR!

In deze interactieve workshop delen we een aantal popmuziek gerelateerde best practices in het kader van pop in de klas in Limburg. Wat voor een coole dingen kun je allemaal doen met popmuziek in jouw klas? Hoe doe je dit? In deze workshop luister en beleef je en ga je zelf aan de slag!

Hanneke Suilen, projectleider van DOOR!, zal tevens uitleg geven over de speciale stimuleringsregeling popmuziek, waarmee de popsector een bijdrage kan aanvragen voor het ontwikkelen en uitvoeren van een lesactiviteit in samenwerking samenwerking met het onderwijs.

Muziekvereniging en Popmuziek

Tijdens deze werksessie met vertegenwoordigers uit het popveld en de blaasmuziekwereld gaan we praten over wederzijdse kansen voor samenwerking tussen muziekverenigingen en popmuziek.

Het exacte tijdschema van alle programmaonderdelen en de namen van de sprekers en panelleden worden binnenkort bekend gemaakt op de website van DVERS.

Contact

General questions or remarks? We are always willing to answer your questions and are open to suggestions and comments. Send an email to Linda Erkens.

Sponsors

 • NRW
 • UIT-dvers-website
 • adams-drumwereld
 • bos
 • bosuil
 • eci
 • fonds-podium-kunsten
 • grenswerk
 • huis-voor-de-kunsten
 • kulturraum
 • limburg-be
 • limburgzaal
 • lvr
 • mbn
 • muziekgieterij
 • nieuwe-nor
 • prins-bernhart-cultuurfonds
 • provincie-limburg-nl
 • pxl-music
 • sema
 • sittard-geleen
 • spl
 • vsb-fonds

Copyright © 2017 SPL - Realized by Futuron - Administrator login